Den gule favoritten har et nytt navn

Fra og med 3. april 2024 vil våre stiger hete W.steps! W.steps vil fortsatt produsere og utvikle de samme høykvalitets og sikre stigene som før, men med det nye merket vil vi rette større oppmerksomhet mot bærekraft.

W.steps – et nytt navn for en ny æra

Vi er stolte av å presentere det nye merket W.steps. W.steps vil fortsette å produsere og utvikle de høykvalitets og sikre stigene som tidligere ble tilbudt under navnet Wibe Ladders, og vi vil med det nye merket rette større oppmerksomhet mot et mer bærekraftig tilbud.

Med navnebyttet vil vi markere at vi nå tar ytterligere skritt mot å minimere vår miljøpåvirkning, noe som allerede er begynt med bruk av sertifisert aluminium. Med overgangen til W.steps er målet å fortsatt utvikle og finne nye måter å tilby mer bærekraftige løsninger innen stigebransjen.

Fornybare energikilder og resirkulert aluminium

Ved å bruke sertifisert aluminium som produseres med fornybare energikilder, som nordisk vannkraft og islandsk geotermisk energi, spares betydelige mengder CO2-utslipp. Utslippene fra smelteprosessen er faktisk 75% lavere for aluminium sammenlignet med det globale gjennomsnittet for produksjon.

I tillegg har vi startet arbeidet med å inkorporere resirkulert aluminium i vårt produktsortiment, som et ledd i planen om å ytterligere redusere vår negative påvirkning på miljøet.

Vi er overbevist om at denne nye starten er en viktig faktor for å opprettholde vår posisjon i stigebransjen, samtidig som vi tilpasser oss den økende etterspørselen etter bærekraftige løsninger.