Sikkerhetsutstyr

Det er mye du kan gjøre for å bedre sikkerheten når du arbeider i trappestiger. Rekkverk gjør det greiere å klatre samt gir ekstra støtte og fallbeskyttelse når du jobber. Stigeføtter og støtteben øker stigens sidestabilitet. Og når du arbeider trygt, kan du fokusere bedre på jobben du skal gjøre, og få den gjort mer effektivt.


Sikkerhetsutstyr for trappestiger

Det å jobbe i større høyder er alltid mer utfordrende rent sikkerhetsmessig. Når det gjelder trappestiger, er det mye du kan gjøre for å forhindre ulykker. Støtteben, stabiliserende stenger, rekkverk og verktøyholdere gir ekstra sikkerhet samt gjør at du kan jobbe mer effektivt.