Sikkerhetsutstyr

Installer sikkerhetsutstyr på stillaset, for eksempel ballast for økt stabilitet, fotplater for et mykt underlag eller for når du bygger over et trinn, og skråstilte stiger for tryggere og mer behagelig klatring.


Sikkerhetsutstyr for stillas

Sikkerhetsutstyr for rullestillasene våre omfatter blant annet justerbare hjul og en skråstilt stige for tryggere tilkomst og posisjonering.