De vanligste årsakene til ulykker

Jo mer oppmerksom man er på de vanligste årsakene til ulykker, jo enklere er det å unngå dem. Dette er de fem vanligste årsakene til stigerelaterte ulykker:

 • at man mister stabilitet
 • at man håndterer og/eller setter opp stigen feil
 • at man sklir, snubler og/eller faller
 • at det oppstår en mekanisk feil
 • at det oppstår en elektrisk fare
Slik forhindrer du de vanligste stigeulykkene.Slik forhindrer du de vanligste stigeulykkene.

Tap av stabilitet

En anliggende stige hviler på to flater: veggen og bakken eller underlaget. Hele 75 % av alle stigeulykker involverer at stigen sklir mot en av disse to flatene, enten at den nederste delen sklir ut, eller at den øverste delen sklir sidelengs. På samme måte er ulykker med trappestiger dominert av én type ulykkestilfeller, nemlig at underlaget som stigen står på er ujevnt eller så svakt at det svikter.

Vanlige årsaker til ulykker med anliggende stiger

Andre vanlige sikkerhetsproblemer når det gjelder stabilitet:

 • Værforhold, inkludert vind (naturlig nok) og regn, som kan øke risikoen for at den sklir.
 • Uventet støt mot stigen, for eksempel fra en dør, et kjøretøy eller en forbipasserende.
 • For mange tunge eller store og uhåndterlige materialer i høyden.
 • At man står over det høyeste trygge punktet, som er 3 til 4 trinn under den øverste delen av stigen.

Håndtering og oppsett

Stiger som bæres på feil måte, kan støte borti mennesker eller bygninger når man holder på å sette den opp. Og en fallende stige kan forårsake alvorlig skade på mennesker på bakken. Stiger er store og tunge verktøy å transportere, bære, sette opp og ta ned. Det er viktig å være ekstra forsiktig i følgende tilfeller:

 • når du bærer stigen til arbeidsstedet
 • når du setter opp og tar ned stigen
 • når du bærer verktøy og arbeidsmaterialer opp stigen
Håndtering og oppsett av anliggende stiger

Hvis du sklir, snubler og/eller faller

En hel del stigeulykker skjer på grunn av menneskelige feil og utrygg praksis som lett kunne vært unngått. Feil sko er overraskende nok ofte årsaken til at man sklir, snubler og faller når man arbeider i høyden. Bruk alltid sko eller støvler med gummisåle eller annet egnet fottøy, slik at hvert eneste skritt du tar i stigen, er trygt. Annen utrygg praksis omfatter å klatre opp i stigen to trinn om gangen, forsøke å flytte på eller justere stigen mens du står i den, og å skli ned sidestykkene i stedet for å klatre ned forsiktig på vanlig måte.

Unngå å skli og falle ned fra stiger

Mekanisk feil

Gå aldri ut fra at du ikke trenger å undersøke stigen fordi det gikk bra å klatre i den forrige gang. Det kan foreligge en skade som du ikke la merke til forrige gang, eller en skade kan ha oppstått mellom da og nå. Vanlige mekaniske feil omfatter skadde tverrstenger eller sidestykker. Hvis du overbelaster en stige, kan det forverre svakheter eller til og med føre til at stiger uten strukturelle feil svikter. Alt knyttet til det mekaniske ved stigesikkerhet er dekket under avsnittet "Inspisere stigen".

Velg riktig trappestige. 200P er den beste trappestigen vår hittil.

Elektriske farer

Stiger må aldri plasseres for nær elektrisk utstyr som luftkabler. Konsentrasjonen som kreves for å gjøre jobben riktig, kan gjøre at man midlertidig blir mindre oppmerksom på gjenstander utenfor synsfeltet. Hvis en av disse gjenstandene er en strømkabel, kan det føre til alvorlig skade. Du må aldri sette opp stigen nær en elektrisk kilde eller fare. Dette gjelder særlig for aluminiumstiger, som naturlig nok leder strøm og kan være farlige hvis de står for nær en aktiv strømkilde. Dessuten kan stiger som er satt opp på en uforsiktig måte, lett skade elektrisk utstyr som taklamper, deksler og beskyttende isolering.