Typegodkjenning

Hvis du lurer på om en av stigene eller stillasene våre er godkjent, er det korte svaret ja. Hvis du ønsker å undersøke om et produkt er typegodkjent, kan du se etter RISE-symbolet på produktetikettene våre eller på produktsidene på hjemmesiden vår.

Det litt lengre svaret er at alle flyttbare stiger, arbeidsbukker, trappestiger, stillas og arbeidsplattformer vi har i utvalget vårt, er typegodkjent. Når det gjelder produkter for fastmontering på fasader og tak, er det litt andre regler som gjelder. Det finnes også andre typer produkter – som aluminiumkasser – som ikke kan godkjennes, men som kan selges og brukes uten godkjenning. Du kan lese mer om ulike produktkategorier og standarder nedenfor.

Noen ganger endres og oppdateres standarder, men det er ikke noe du trenger å tenke på. Det eneste som er viktig, er at produktet var godkjent da du kjøpte det. Da har du lov til å fortsette å bruke det, også om det ikke oppfyller kravene i den nyeste standarden.

Hva er typegodkjenninger, standarder og sertifikater?

Før vi kan begynne å selge en stige eller et stillas, må produktet typegodkjennes. Dette gjør vi ved å sende det til et teknisk kontrollorgan som tester og evaluerer hvorvidt det oppfyller kravene i de aktuelle standardene. Hvis produktet består testene, sies det at det er typegodkjent. Alle produktene våre er testet av RISE – Research Institutes of Sweden.

En produktstandard er et dokument som inneholder spesifikasjoner om hvordan et produkt skal utformes, og hvordan det skal testes. For eksempel når det gjelder stiger, finnes det en europeisk standard kalt EN 131. I denne kan du lese blant annet at avstanden mellom to tverrstenger skal være maks. 300 mm, og at en plattform på en trappestige skal være testet med et bestemt antall kilo uten å knekke. Disse standardtypene er ikke obligatoriske å følge i seg selv, men det er lover i de fleste land som sier at stiger og stillas må være typegodkjent i henhold til en standard for at de skal kunne selges og brukes.

Når produktet er testet og godkjent, utsteder RISE et sertifikat, som er et dokument med en liste over alle de typegodkjente produktene våre. Sertifikatet gjør at du også kan se nøyaktig hvilken standard produktet er godkjent i henhold til (et produkt kan for eksempel godkjennes i henhold til både en europeisk standard og en svensk standard). Men den enkleste måten å finne ut om en stige er godkjent på, er å se på etiketten eller på produktsidene på hjemmesiden vår. Og du kan ta det med ro. Alle produktene våre som dekkes av en standard og kan godkjennes, er typegodkjent.