Standarder

En produktstandard er et dokument som inneholder spesifikasjoner om hvordan et produkt skal utformes, og hvordan det skal testes. Det finnes selvsagt ulike standarder for ulike typer produkter. Nedenfor kan du lese om standardene som gjelder for produktene i utvalget vårt. Generelt sett er en standard frivillig, men blir i mange tilfeller obligatorisk ved at det henvises til den i en lovtekst.

Stiger

Den europeiske standarden EN 131 styrer utformingen av stiger. Den angir først og fremst hvordan stiger skal dimensjoneres, og hvordan de skal testes. Den europeiske standarden er imidlertid ikke et lovkrav i alle europeiske land. Som svensk produsent følger vi i tillegg til den europeiske standarden også den svenske standarden SS 2091, som i enkelte tilfeller har noe strengere krav.

Sertifikatet vårt viser hvilke stiger som oppfyller hvilke deler og versjoner av ulike standarder.

Arbeidsplattformer

Utformingen av arbeidsplattformer styres av et relativt nytt avsnitt i den europeiske stigestandarden kalt EN 131-7.

Stillas

Utformingen, testingen og til en viss grad bruken av stillas styres av den europeiske standarden EN 1004-1.

CE-merking

Vi får noen ganger spørsmål om stiger kan CE-merkes. Svaret er at det ikke er mulig å CE-merke stiger, fordi det bare er produktgrupper som det finnes en harmonisert standard for på EU-nivå som kan CE-merkes, og stiger tilhører ingen slik produktgruppe. Stiger for fastmontering på tak kan imidlertid CE-merkes.

Stiger montert på fasader og tak

I utvalget vårt finner du stiger som er tiltenkt fastmontering på vegger og tak. Disse dekkes ikke av de samme lovene eller forskriftene som de andre stigene våre.

Les mer om stiger for fastmontering på fasader og tak.

Produkter som ikke dekkes av noen standard

Det finnes noen få produkter i sortimentet vårt som ikke dekkes av noen standard eller noe spesifikt lovverk, og som derfor ikke kan sertifiseres på noen måte. Dette gjelder blant annet aluminiumkasser, gipsplatebukker, rettholt, justerbar bukk 6000 og bryggestiger. Det er imidlertid ikke noe problem å selge og bruke disse produktene, det finnes bare ingen standard som regulerer utformingen av dem.

Brann- og redningsstiger – NOR-BAS

Brann- og redningstjenestene krever svært kraftige stiger, og disse må blant annet være godkjent for bruk av mer enn én person om gangen. Stigene våre i denne serien kalles NOR-BAS og er godkjent i henhold til SS-EN 1147, som er en spesifikk standard for disse typene produkter.

Bra arbeidsmiljøvalg

"Bra arbeidsmiljøvalg" er et merke for tryggere stigeprodukter som er utviklet av Riksbyggarnas säkerhetsgrupp i Sverige. Det er ikke en lovfestet standard, men et bransjeinitiativ som enkelte selskaper i byggebransjen krever at de ansatte og underleverandører følger. "Bra arbeidsmiljøvalg" er også implementert i Norge gjennom EBA, Entreprenørforeningen bygg og anlegg.