Arbeide med stillas

Stillas – detaljerStillas – detaljer

Når du arbeider profesjonelt med stillas, må du normalt følge retningslinjer for sikkerhet samt lover og forskrifter. Disse varierer fra land til land og styres hovedsakelig av nasjonale eller lokale arbeidsforskrifter eller arbeidsmiljølover.

Det er imidlertid noen ting som gjelder for de fleste europeiske land.

  • Stillas må være typegodkjent. Men dette er ikke noe du trenger å tenke for mye på. Vi sørger for at produktene våre alltid oppfyller de lovmessige kravene.
  • Det kan være bransjestandarder du er nødt til å følge på enkelte arbeidsplasser.
  • Den typen stillas vi selger, skal alltid settes opp i samsvar med monteringsinstruksjonene.
  • Den europeiske standarden for stillas, EN 1004-1, regulerer utformingen og testingen av stillas. Det finnes også noen generelle anvisninger om hvordan du setter opp og bruker stillas, men de fleste av dem finner du i monteringsinstruksjonene våre. *

For arbeid hjemme

Hvis du bruker ditt eget stillas hjemme, er det generelt ingen regler for bruken av det, men vi anbefaler at du følger de samme reglene som gjelder for fagfolk. Disse reglene finnes for å ivareta sikkerheten din.

Hvis du hyrer inn profesjonelle håndverkere til en jobb hjemme hos deg, blir situasjonen litt annerledes. Hvis du låner ut produktene dine til dem, kan du være ansvarlig for å sikre at de er trygge og godkjente. Undersøk hvilke nasjonale lover og forskrifter som gjelder.

For forhandlere

Det viktigste å kjenne til og følge for forhandlere er at loven i de fleste europeiske land krever at stillas som selges, er typegodkjent. Så lenge du selger stillasene våre, er det ikke noe du trenger å bekymre deg over. Vi sørger for at produktene våre alltid oppfyller de lovmessige kravene.

Kanskje kan denne veiledningen i å velge riktig produkt være nyttig.