Trygt arbeidsmiljø

Merket "Bra arbeidsmiljøvalg" er utviklet for å øke sikkerheten ved arbeid i høyden. Det betyr at produktet oppfyller en rekke andre krav i tillegg til de grunnleggende kravene som trengs for å få godkjenning.

Merket "Bra arbeidsmiljøvalg" er utviklet for å øke sikkerheten ved arbeid i høyden.Merket "Bra arbeidsmiljøvalg" er utviklet for å øke sikkerheten ved arbeid i høyden.

Fall er dessverre svært vanlig, og risikoen øker betydelig desto høyere opp du arbeider. I 2010 førte nesten halvparten av skadene forårsaket av et fall til mer enn 15 dagers fravær fra jobb.

Ved å velge produkter merket med "Bra arbeidsmiljøvalg" kan du være sikker på at produktet oppfyller mer enn de grunnleggende kravene som trengs for å få en godkjenning. Merket er utviklet av Riksbyggarnas säkerhetsgrupp i Sverige* i samarbeid med blant andre W.steps.

*Riksbyggarnas säkerhetsgrupp i Sverige består av en rekke byggeselskaper: NCC, Veidekke, Svevia, Peab, Skanska og JM.

Dette gjelder for "Bra arbeidsmiljøvalg"

Kravene til plattformhøyde og fallbeskyttelse varierer avhengig av høyden på stigen. I tillegg finnes det generelle regler som gjelder for alle høyder.

NIVÅ 1

Maksimum plattformhøyde på 0,5 meter

 • Plattformstørrelse: minst 600 x 300 mm
 • Fallbeskyttelse: ikke påkrevd
 • Bukker må ha trinn på begge sider hvis de ikke har rekkverk
 • Trinnene må ha antisklibelegg
 • Produktet må være godkjent
 • Frittstående produkter må kunne låses i utslått posisjon
 • Trinndybden må være minst 50 mm
 • Avstanden mellom trinnene må være maks. 300 mm
 • Produktet må leveres med sklibeskyttelse eller annen beskyttelse for å hindre at det sklir

NIVÅ 2

Maksimum plattformhøyde på 1,25 meter

 • Plattformstørrelse: minst 300 x 250 mm
 • Fallbeskyttelse: stopp/beskyttelse på tre sider

Bukker må ha trinn på begge sider hvis de ikke har rekkverk

 • Trinnene må ha antisklibelegg
 • Produktet må være godkjent
 • Frittstående produkter må kunne låses i utslått posisjon
 • Trinndybden må være minst 50 mm
 • Avstanden mellom trinnene må være maks. 300 mm
 • Produktet må leveres med sklibeskyttelse eller annen beskyttelse for å hindre at det sklir

NIVÅ 3

Maksimum plattformhøyde på 2 meter

Plattformstørrelse: minst 400 x 400 mm

Fallbeskyttelse: rekkverk på minst tre sider

Maksimumsvekt er 15 kg hvis produktet skal bæres, ellers er hjul påkrevd

 • Trinnene må ha antisklibelegg
 • Produktet må være godkjent
 • Frittstående produkter må kunne låses i utslått posisjon
 • Trinndybden må være minst 50 mm
 • Avstanden mellom trinnene må være maks. 300 mm
 • Produktet må leveres med sklibeskyttelse eller annen beskyttelse for å hindre at det sklir

NIVÅ 4

Plattformhøyde på mer enn 2 meter

Plattformstørrelse: minst 400 x 400 mm

Fallbeskyttelse: på alle fire sider

Maksimumsvekt er 15 kg hvis produktet skal bæres, ellers er hjul påkrevd

 • Trinnene må ha antisklibelegg
 • Produktet må være godkjent
 • Frittstående produkter må kunne låses i utslått posisjon
 • Trinndybden må være minst 50 mm
 • Avstanden mellom trinnene må være maks. 300 mm
 • Produktet må leveres med sklibeskyttelse eller annen beskyttelse for å hindre at det sklir

Utvalg av merkede stiger