Lover og forskrifter

Produktene vi selger, er dekket av begge standarder samt lover og forskrifter. Standardene – av og til nasjonale, men for det meste EU-standarder – dekker utformingen av produktet, inkludert geometriske begrensninger og testrutiner. Som bruker trenger du ikke å tenke på dette. Når du kjøper et produkt fra W.steps, finner du RISE-symbolet på etiketten, som sier deg at det er sertifisert av et tredjeparts kontrollorgan i henhold til den relevante standarden.

Arbeidsforskrifter eller arbeidslover dekker bruken av produktet. Disse kan det være lurt å lese, ettersom de stort sett bare handler om én ting, nemlig sikkerheten din. De er der for å sikre at du kommer deg helskinnet hjem fra jobb. Arbeidsforskriftene og -lovene varierer fra land til land. De kan også variere avhengig av om du er privatperson eller yrkesutøver, eller også avhengig av yrket ditt. Her kan du lese en oppsummering av hva som gjelder for Norge.

Stiger

Når du arbeider profesjonelt med stiger, må du normalt følge retningslinjer for sikkerhet samt lover og forskrifter. Disse varierer fra land til land og styres hovedsakelig av nasjonale eller lokale arbeidsforskrifter eller arbeidsmiljølover.

Stillas

Stillasene våre blir alltid testet og godkjent. Det er likevel noen ting du må ta hensyn til når det gjelder lover, forskrifter og standarder for arbeid med stillas.

Typegodkjenning

Hvis du lurer på typegodkjenninger og reglene som gjelder for oss når vi utvikler produktene våre, kan du lese mer her.