Arbeide med stiger

Velg riktig trappestige. 200P er den beste trappestigen vår hittil.Velg riktig trappestige. 200P er den beste trappestigen vår hittil.

Når du arbeider profesjonelt med stiger, må du normalt følge retningslinjer for sikkerhet samt lover og forskrifter. Disse varierer fra land til land og styres hovedsakelig av nasjonale eller lokale arbeidsforskrifter eller arbeidsmiljølover. Sikkerhetsveiledningen vår dekker det mest grunnleggende du må vite om trygt arbeid i stiger, selv om det kan være flere krav som gjelder.

Bortsett fra de grunnleggende retningslinjene for sikkerhet, er det også noen andre ting som gjelder, i det minste for de fleste europeiske land.

  • Stiger må være typegodkjent. Men dette er ikke noe du trenger å tenke for mye på. Vi sørger for at produktene våre alltid oppfyller de lovmessige kravene.
  • Stiger må inspiseres og vedlikeholdes regelmessig. I noen land, blant annet Nederland, må dette utføres av en uavhengig inspektør.
  • Det finnes frivillige bransjestandarder som det svenske merket "Bra arbetsmiljöval – Bra arbeidsmiljøvalg" – som kreves på noen arbeidsplasser. Det finnes tilsvarende merking også her i Norge og i Finland.

Disse reglene gjelder for flyttbare stiger, ikke stiger som er fastmonterte på vegger eller tak.

For arbeid hjemme

Hvis du bruker din egen stige hjemme, er det generelt ingen regler for bruken av den, men vi anbefaler at du følger de samme reglene som gjelder for fagfolk. Disse reglene finnes for å ivareta sikkerheten din. Veiledningen vår for stigesikkerhet er et bra sted å starte.

Hvis du hyrer inn profesjonelle håndverkere til en jobb hjemme hos deg, blir situasjonen litt annerledes. Hvis du låner ut produktene dine til dem, kan du være ansvarlig for å sikre at de er trygge og godkjente. Dette gjelder særlig for stillas, så du bør undersøke hvilke nasjonale lover og forskrifter som gjelder.

For forhandlere

Det viktigste å kjenne til og følge for forhandlere er at loven i de fleste europeiske land krever at alle stiger som selges, er typegodkjent. Så lenge du selger stiger fra W.steps, er dette ikke noe du trenger å bekymre deg over. Vi sørger for at produktene våre alltid oppfyller de lovmessige kravene.

Kanskje kan denne veiledningen i å velge riktig stige være nyttig.