Vilkår for bruk

Dette nettstedet er levert av Hultafors Group og tilknyttede selskaper for informasjonsformål. Alle immaterielle rettigheter til dette nettstedet og i forbindelse med produktene her tilhører utelukkende Hultafors Group eller lisensholdere, som det gjelder.

Alle tekster, all grafikk, alle bilder, varemerker, logoer, lyder, musikk, videoer, illustrasjoner og all datakode på dette nettstedet eies, kontrolleres eller lisensieres av eller til Hultafors Group, og er beskyttet av opphavsrett, patent- og varemerkelover samt ulike andre immaterielle rettigheter og konkurranselover.

All kopiering, reproduksjon, ny publisering, opplasting, oversettelse, overføring eller annen bruk er strengt forbudt. En eventuell forespørsel om tillatelse til å reprodusere noe av informasjonen på dette nettstedet skal rettes til Hultafors Group på info@hultaforsgroup.com.

Patenter

Hultafors Group-produkter kan være dekket av ett eller flere av patentene som står oppført i dokumentet om patenter og design (PDF, 14 kB).